Általános információ az iskoláról

 1977-ben elkészült új épületben kezdte meg működését a II. számú Dózsakerti Általános Iskola. Három évvel később, 1980-ban a tantestület kezdeményezésére az intézmény névadót választva vette fel Váci Mihály pedagógusköltő nevét. A névválasztásban szerepet játszott Váci Mihály Tatabányához való kötődése is. Felesége, Juhász Mária, irodalomtörténész tatabányai származású volt, így a költő is többször járt a városunkban.

A névadóhoz fűződő hagyományápolást ma is fontosnak tartjuk. A Váci Mihály költészetéből, pedagógusi, politikusi, emberi tartásából merített gondolatok, hivatástudat, életérzés példaképül szolgálnak a vácis diákoknak, tanáraiknak egyaránt.

A költészet a kommunikáció művészete, melynek eszköze a magyar nyelv. Mint általános iskola a képzést az általános műveltség biztos alapjainak az elsajátíttatására, az anyanyelvi kultúra megfelelő szintű birtoklására, s ezáltal is a fejlődő személyiség egyéni képességeinek a kibontakoztatására helyezzük.

Az Európai Unió tagjaként napjainkban felértékelődik az idegennyelv-ismeret szükségessége. Iskolánk 1981 óta tagozatos iskola. Hagyománya van az angol nyelvoktatásnak, melyet ma is 5. osztálytól emelt szinten oktatunk. Az angol mellett a német nyelvtanulás is választható. Nyelvszakos tanárainknak többéves tapasztalatuk van a kisiskolás kori nyelvtanítás megkedveltetésében.

A ma emberének elengedhetetlenül fontos az informatika, az elektronikus írásbeliség alapismerete. Kiváló szaktanárok egyengetik e másik prioritást élvező tantárgy alapozását. Az érdeklődő diákjaink a 7.évfolyamtól emelt szinten is folytathatják a számítástechnikai tanulmányaikat.

A lassabban haladó tanulóknak felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások segítik a beilleszkedést.
A tehetséggondozást a sokszínű szakköri tevékenység, versenyfelkészítés garantálja. Sportolási lehetőségek közül kiemelkedik a fiútorna, triatlon, duatlon, kosárlabda, lánytorna, a karate és az úszás, gyógyúszás.

2011 -ben a fenntartónk összevonta a két dózsakerti általános iskolát, így székhely intézmény lettünk és kaptunk egy ikerttestvért a Dózsa György általános iskolát. Az összevonás előnyeit próbáljuk előtérbe helyezni és sok közös programmal, rendezvénnyel építjük fel a mindennapokat. Természetesen igyekeztünk megtartani mindkét iskola sajátosságait, hagyományait.

 Az összevont intézmény jelenleg a város legnagyobb létszámú általános iskolája. Töretlen népszerűségét az itt folyó szakmai munka magas színvonalával igyekszünk továbbra is biztosítani a szabad iskolaválasztással élő diákjaink számára.

Bázisiskola

A Váci iskola 2001 szeptemberében lett elsőként a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolája.

Célja a Vöröskereszt eszméinek, történetének, az elsősegélynyújtás alapjainak megismertetése a tanulókkal. Minden évben szervez véradást, s nem utolsó sorban felelősséget vállal a tagság utánpótlásának nevelésében.

 Iskolai vezetője: a védőnő


Vélemény, hozzászólás?