Tantestület

A 2022/2023. tanév intézményi alkalmazotti névsora;

s.sz.: Név: munkakör
1. Babai Karolina Virág Tanító
2.c osztályfőnök
6. Bereczkiné Hegedüs Mónika intézményvezető-helyettes
történelem tanár
7.b osztályfőnök
7. Budai Zita Mária 4.a
tanító
8. Hőgye Mariann Tanító
2.a osztályfőnök
9. Dikaszné Horváth Mónika Tanító
1.b osztályfőnök
10. Farkas Angéla Tanító 1.b
11. Fekete Ágnes angol tanár
8.c osztályfőnök
12. Fodor Petra Dorina Tanító 1.c
13. Gajda Tímea Tanító
3.a osztályfőnök
14. Gerlachné Staudt Ildikó Katalin Tanító
német tanár
16. Gyenes-Nagy Veronika Tanító
2.b osztályfőnök
17. Halász Károlyné Tanító 2.c
18. Izing Dorina testnevelés tanár
angol tanár
5.c osztályfőnök
19. Izingné Győrfi Mária Mónika angol tanár
biológia tanár
8.b osztályfőnök
20. Jónás Lászlóné magyar tanár
angol tanár
dráma tanár
7.c osztályfőnök
21. Juhászné Bihari Krisztina Tanító
3.b osztályfőnök
22. Kajsza Gyula óraadó matematika tanár
23. Keindl Éva Tanító
1.c osztályfőnök
24. Kocsisné Jenei Erika fejlesztő pedagógus
kémia tanár
biológia tanár
természettudomány tanár
7.a osztályfőnök
25. Korbeák Sándorné Tanító
angol tanár
26. Kovácsné Mráz Gyöngyike Marianna biológia tanár
technika és életvitel tanár
28. Kvanduk Orsolya Katalin tanügyi iskolatitkár
30. Laky Helga 1.a tanító
könyvtáros
31. Lászlóné Bartos Judit Tanító
1.a osztályfőnök
32. Lugasi Helga gyógypedagógus
33. Martinek Éva magyar nyelv és irodalom tanár
etika/hit és erkölcstan tanár
5.a osztályfőnök
34. Mátraháziné Domján Erzsébet magyar nyelv és irodalom tanár
történelem tanár
dráma és tánc tanár
6.c osztályfőnök
35. Mészárosné Hegedűs Csilla informatika tanár
természettudomány tanár
5.b osztályfőnök
36. Mórocz Tamás István informatikus
37. Németh Attila testnevelés tanár
38. Nieblingné Hegede Ildikó óraadó tanító
39. Pálócziné Papp Ildikó óraadó tanító
41. Répássy Lóránt Iván földrajz tanár
testnevelés tanár
természettudomány tanár
42. Szabadi Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
43. Szakály Szabolcs testnevelés tanár
6.a osztályfőnök
44. Szőke Gáborné magyar nyelv és irodalom
történelem tanár
8.a osztályfőnök
45. Szpevák Éva matematika tanár
46. Szvatekné Regősi Judit angol tanár
történelem tanár
47. Tapolcainé Gyenes Ágnes Júlia Tanító
4.b osztályfőnök
48. Tengelics Erzsébet intézményvezető-helyettes
fizika tanár
Tóth Zsuzsanna Tanító
4.c osztályfőnök
49. Törőcsik Éva 2.a tanító
50. Urfi Piroska 4.c tanító
51. Véghné Borsos Eszter ének-zene tanár
52. Veiszné Karsai Anikó matematika tanár
informatika tanár
6.b osztályfőnök
53. Vinczéné Csom Alexandra 3.a tanító
54. Zverger Mária Tanító
3.c osztályfőnök

A hozzászólások le vannak tiltva.